Ärlig konst för sinne, kropp och själ med inspiration från Ayur Veda och stora som små livshändelser

Av Anita Ejrup

Jag målar och skulpterar det som finns i mitt liv. Är fascinerad av människokroppens möjligheter att uttrycka känslor. Konstutövandet har hjälpt mig att bli medveten om själva  skapelseprocessen och jag ser hur mitt liv och min konst är uttryck för mina inre processer. Den glädje som själva skapandet ger är livsnödvändigt för mig för ett fullödigt liv. Jag är evigt tacksam för att jag får möjlighet att delge andra dessa fantastiska upplevelser  som blir en naturlig följd av att ge sig in i de vediska principerna för måleri och skulptur.

Jag är utbildad sjukgymnast, legitimerad läkare och utbildad Ayur Veda läkare. Har både arbetet inom sjukvården och efter det haft egen mottagning med förebyggande friskvård. Den senare halvan av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat helt åt konsten och skapandet. Min inställning är att alla behöver skapande på något sätt för att hålla sig friska och att det även för sjuka kan underlätta tillfrisknandet.

I mitten av åttiotalet såg jag för första gången Curt Källmans konst. Någonting hände inom mig. När Curt började med veckokurser i Vedic Art sommaren -88 kände jag att jag måste delta. Detta medförde flytt till Bosjökloster,  Skåne och heltidskurs i VA 1989. Sedan dess är Vedic Art mitt andningshål, min öppning till mitt ursprung, vägen till min glädje och skaparförmåga. År 2002 började jag med Vedic Art skulptur på Öland. Ytterligare en dimension att se, leva i, skapa i och njuta av. Nu både målar och skulpterar jag. Jag håller skulpturkurser i Vedic Art och har haft lärarkurs VA skulptur på Vedic Art Academy.

”Strävan mot enhet” från 2007.

Mina intressen har nästan hela mitt liv cirklat kring hälsa, medvetandeutveckling och skapande. Just nu är mitt mål att skapa en frisk kropp som ger mig möjlighet att uppleva inspiration, glädje, passion, gemenskap och överflöd tillsammans med likasinnade. Mina erfarenheter i livet är mina ”stepping stones” och vedic art principerna är mina redskap. Tillsammans utgör dessa den farkost  jag  tar mig fram i, så att jag hela tiden lär mig att följa flödet, ej fastna någonstans, njuta under tiden och vara medveten om det viktiga arbete som vi som skapare utför. Jag vill dela med mig av denna fantastiska kunskap som de vediska principerna väcker upp inom oss. Jag är oändligt tacksam för att jag fick vara med från början i Vedic Art och att Curt tog på sig  uppgiften att utforma och sprida de vediska principerna. Jag är glad över att vi är så många som är lärare och som fått och tagit emot principerna och ser med tillförsikt fram emot spridandet av Vedic Art ut i världen.

Skulpturer

I mina skulpturer vill jag visa olika känslor och väcka till liv det som blivit nertryckt under lång tid.

Tavlor

I mitt måleri vill jag få igång en process mellan åskådaren och bilden.

Drömmar & erfarenheter

Min dröm är att inspirera till skapande och självläkeri. Hur det ska gå till är något som succesivt får växa fram och är en individuell process vilken kan se olika ut för alla. Jag vill visa att alla kan skapa och alla kan ta eget ansvar för sin hälsa. Med skapa menar jag inte bara måla och skulptera utan alla former av nyskapande såsom textilhantering, bygga hus, uppfinna saker, arbeta i trädgård etc. Endast du själv sätter begränsningarna..

Min erfarenhet är att kunskap som man lär sig utifrån inte ger samma lycka och tillfredställelse som den kunskap som man hämtar inifrån sig själv. Jag menar att man kan bara veta något om man har erfarit  det själv. Att gå Vedic Art kurs är att får erfarenhet  av skapandeprocessen och det kan man aldrig läsa sig till.

Alla mina konstverk som går att köpa finns i mitt galleri som du hittar här.

Om du villa anmäla intresse för att gå Vedic Art kurs så kontakta mig här.

I mitt galleri kan du se och köpa mina konstverk